Inleiding Stichting ‘Kinderen van Nieuw Aurora’
Kinderen hebben de toekomst. In onze visie is optimale ontwikkeling en scholing een voorwaarde voor een betere toekomst van kinderen.

Onze Stichting heeft daarom ook als belangrijk doel:
‘’Optimale voorwaarden scheppen om kinderen in Suriname, te beginnen in Nieuw Aurora en omgeving, kansen te geven zich maximaal te ontwikkelen en het kwaliteitsniveau van het onderwijs voor de kinderen van de basisscholen mee te helpen verbeteren."

De stichting ‘Kinderen van Nieuw Aurora’ heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel … van de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de instelling de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede zal laten komen aan haar doelstelling.

ANBI geregistreerd

Laatste Nieuws

Kinderen Theo Thijssenschool Vlissingen sparen flink!

De kinderen van de Theo Thijssenschool uit Vlissingen hebben het prachtige bedrag van € 2.500 bij elkaar gespaard. Daar kunnen we mooi wel 6 computers van kopen voor het computerlokaal dat deze zomer op de openbare school geïnstalleerd zal worden. Uiteraard hebben we nog meer geld nodig voor meer computers. We willen er een regionaal centrum van maken waar zoveel mogelijk kinderen uit de regio gebruik van kunnen maken. Help onze Stichting, alle bedragen zijn welkTT bedrag.jpg

Contactgegevens

Stichting Kinderen van Nieuw Aurora p/a Stichting Nobego
Stationspark 49A
4462 DZ Goes
email: pimvankampen@nieuwaurora.nl
telnr: 06-43169921

Het bankrekeningnr van de Stichting is:
Stichting Kinderen van Nieuw Aurora
RABO: NL07 RABO 0319 0764 82

ANBI geregistreerd